Community Service

De Community Service van RC Rotterdam Stad richt zich met name op de jeugd in en om Rotterdam.  De jeugd heeft de toekomst en in een grote stad als Rotterdam zijn op dit terrein voldoende projecten die ondersteuning vragen. Het streven van Rotterdam Stad is daarbij minder anonieme projecten op te pakken en juist te focussen op een aantal projecten waarbij ook een persoonlijke bijdrage kan worden geleverd. Daarbij bestaat de voorkeur voor enkele meerjarige projecten i.v.m. de continuïteit van de ondersteuning. Ook letten wij er nadrukkelijk op dat de beschikbare fondsen niet te veel worden versnipperd.

Acties en projecten:
 • Ondersteuning van Het Kleine Heldenhuis - Het Kleine Helden Huis biedt zorg op maat voor kinderen die een moeilijke medische start hadden.
 • Ondersteuning Stichting Present en Pameijer - Present vervult een brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Zij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present beweging van omzien naar elkaar versterkt.
 • Ondersteuning Sint voor ieder Kind - Sint voor ieder Kind” vindt dat Sinterklaas er hoort te zijn voor alle kinderen. Wat begon als actiegroep in 2008, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige opererende stichting, die ieder jaar honderden kinderen een pakjesavond bezorgd die zij anders niet hadden gehad.
 • Financiële ondersteuning van de realiasatie van een nieuw speelplein en actieve begeleiding van de feestelijke opening bij de Mythylschool de Brug in Rotterdam Schiebroek.
 • Gezamenlijke bijdrage met diverse Rotterdamse Rotary Clubs aan het 14 mei essay "Een hart en een haven" van Willem Otterspeer.
 • Diverse kleinere financiële bijdragen, waaronder aan de "End Polio Now" actie van Rotary International.
 
 • Stichting ShelterBox. ShelterBox is een internationaal noodhulpfonds die wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen.
 • Financiële ondersteuning en begeleiding van het Champions League Toernooi voor de F-jeugd van Exelsior.
Champions League F-jeugd Excelsior
 • Financiële ondersteuning en begeleiding van de "Muzische week" van Mythylschool de Brug in Rotterdam Schiebroek, waaronder de aanschaf muziekinstallatie met microfoons, huur van de Classic Expres Prinses Christina Concours, begeleiding leerlingen bij activiteiten en hulp bij afbouwen en opruimen.
 • Vlielandkamp voor jongens en meisjes die door omstandigheden niet met vakantie kunnen.
 • Financiële ondersteuning accomodatie multiculturele Hockey Clun Feyenoord.
 • Financiering van de Sensory Magic voor de nieuwbouw van de St. Mattheusschool in Rotterdam.
 • Bedienen bij het diner voor de klanten van de Voedselbank in het kader van Laurentiusdag 2015 en 2017.